КОДЕКС ВНУТРІШНІХ ПРАВИЛ КЛІНІКИ «БРАСС»

КОДЕКС ВНУТРІШНІХ ПРАВИЛ КЛІНІКИ «БРАСС»

ПЕРЕДМОВА

Відповідальність, далекоглядність та принципи сталого розвитку є важливими частинами нашої корпоративної культури та наших дій.

Для нас важлива наша етична та юридична відповідальність, яку несе наша компанія. Тільки таким чином ми можемо створити довіру і вважатись надійним та добросовісним партнером в галузі охорони здоров’я серед пацієнтів, клієнтів та громадськості.

Цей Кодекс поведінки співробітників клініки «БРАСС» формулюює основні правила та принципи юридично правильної та відповідальної поведінки наших співробітників. Він відображає цінності, які стосуються нас, та які є обов’язковими для нас.

Як сприймається клініка «БРАСС» публікою, багато в чому залежить від кожної людини. Кожного та всіх співробітників сприймають за поведінкою, що базується на стандартах цього положення. Нашим завданням є стежити за тим, щоб завжди відповідати цим стандартам.

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей кодекс містить найважливіші правила та принципи поведінки, які застосовуються до всіх співробітників та керівників компанії «БРАСС», і їх обов’язково слід дотримуватися.

Кодекс поведінки слугує працівникам та керівникам найосновнішою та найнеобхіднішою етичною та юридичною вимогою, якою вони керуються у своїй роботі та повинні бути обізнані про них для того, щоб дати орієнтири у повсякденному діловому житті. Спеціальні положення законів, нормативно-правових актів, трудових договорів, корпоративних правил та договорів, внутрішніх директив (зокрема процедурних інструкцій, правил безпеки та якості) тощо залишаються без змін.

2. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ

Усі працівники зобов’язані дотримуватися відповідних нормативно-правових актів. Це ж стосується всієї внутрішньої політики тощо.

Будь-яка діяльність у бізнесі, яка чітко визначається законом як легальна, але суперечить внутрішнім правилам – є неприпустимою.

Ми очікуємо від наших співробітників особливої особистої доброчесності та надійності. Порушення внутрішніх нормативно-правових норм чи дії всупереч внутрішніх інструкцій тощо можуть мати протидію керівництва – засобами, передбаченими трудовим законодавством аж до припинення трудових відносин та кримінально-правових санкцій.

Незнання цих правил не може бути приводом для того, щоб такі дії не розглядалися в цьому контексті і не може захистити від санкцій. Що стосується внутрішніх вказівок, то вони також застосовується за умови, що існувала можливість ознайомитися з ними.

Правила етичної поведінки мають багато особливостей та формулюються директивно. За базу ми приймаємо, що співробітники у своїх щоденних рішеннях є розважливими та доброзичливими.

3. ЗАБОРОНА ДИСКРИМІНАЦІЇ

Ми з повагою ставимося до всіх пацієнтів, клієнтів та ділових партнерів та є чесними з ними.

Взаємодія та співжиття працівників відбувається на основі справедливості та взаємоповаги. Ми дотримуємося конфіденційності кожної особи та цінуємо особисту гідність.

Якість та безпека наших послуг є основою нашої ділової діяльності.

Кожен співробітник несе солідарну відповідальність за те, щоб ці основи нашої відповідальності дотримувалися.

Усі форми дискримінації, домагань або образ є не припустимими. Це ж стосується будь-якої форми примусу, насильства або їх загрози.

4. ЯКІСТЬ ТА БЕЗПЕКА ПОСЛУГ

Якість та безпека наших послуг є основою нашої ділової діяльності. Кожен співробітник несе відповідальність за дотримання цього у власній зоні роботи.

Закони та внутрішні вказівки щодо безпеки та якості є обов’язковими до виконання. Це особливо стосується тих співробітників клініки «БРАСС», які працюють з пацієнтами.

5. КОНКУРЕНЦІЯ

Ми беремо участь у конкурентній грі етично та юридично правильно.

Ми не приймаємо жодних угод з недобросовісними організаціями чи на нечесних умовах.

Ми відкидаємо всі порушення добросовісної конкуренції чи порушення антимонопольних правил.

Наша репутація базується на доброчесності. Ми вважаємо, що наш бізнес не може бути незаконним або ставити під сумнів юридично правильну поведінку.

Добру позицію на ринку медичних послуг ми хочемо отримувати завдяки хорошій якості нашої роботи та послуг, а не через недобросовісну ділову практику.

Жоден працівник компанії БРАСС не може укладати угоди з діловими партнерами, які впливають на обмеження конкуренції. Ми не допускаємо недобросовісної чи неправомірної поведінки наших клієнтів чи постачальників. Наші ділові партнери є такими, що слідують законам України та принципам етики.

6. РОБОТА З ПАЦІЄНТАМИ, ЗАМОВНИКАМИ, ДІЛОВИМИ ПАРТНЕРАМИ ТА ДЕРЖАВНИМИ СЛУЖБОВЦЯМИ

Пацієнтам, клієнтам та діловим партнерам заборонено пропонувати будь-які негайні, відтерміновані в часі, прямі чи опосередковані переваги нашим співробітникам. Також неприпустимим є приймати такі пропозиції, навіть якщо вони пропонуються за відповідні об’єктивні та справедливі рішення. Винагорода консультантів або посередників повинна бути в розумному співвідношенні з наданими послугами.

Співробітники компанії не можуть пільгово обслуговувати ділових партнерів або пропонувати неналежні чи приховані вигоди третім особам. Політичні діячі та інші представники державних установ не можуть надавати пільги чи переваги компанії «БРАСС» у випадках, коли це може поставити під сумнів нашу незалежність.

7. МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ

Медичні послуги можуть надаватися тільки відповідальним та належно кваліфікованим персоналом.

Медичні послуги повинні суворо відповідати спеціалізованим стандартам. Це ж стосується правил гігієни.

Що стосується винагороди за надані послуги, то ми завжди дотримуємося цін, правил та норм нашої компанії. Ми підтримуємо прозору систему запису на процедури та щодо оплати послуг лікуючих лікарів та кожного співробітника. Правила прозорості та справедливості, дотримання норм також стосуються долікарських та післялікарняних послуг.

Клініка «БРАСС» співпрацює з діючими лікарями з метою забезпечення оптимального догляду за пацієнтами, в основі якого є адекватність та відповідність. Однак така співпраця повинна не суперечити законам (регіональним чи загальним), а також внутрішнім положенням та інструкціям.

8. ВИНАГОРОДИ / ПОДАРУНКИ ТА ПРИВІТАННЯ / ЗАПРОШЕННЯ

Необхідно дотримуватися таких правил:

Пільги чи подарунки можуть бути прийняті лише в тому випадку, якщо вони малоцінні та надаються або надаються добровільно та без очікування будь-яких зворотніх дій або особливого ставлення. Що стосується колективно узгоджених норм, то це, зокрема, обмеження, які повинні дотримуватися. Цей документ застосовує обмеження суми 100,00 грн. в якості подяки.

Подарунки або запрошення повинні бути дозволені для ділових цілей і в розумних межах. Це стосується як прийому, так і пропозицій подарунків та запрошень.

Непропорційні пропозиції в цьому плані можуть розглядатися як неналежне стимулювання до придбання продуктів чи послуг. Тут потрібна чутливість до дуже високого ступеня. Прийнятними є звична гостинність або запрошення (наприклад, їжа в рамках бізнес-зустрічей).

Що стосується інших пропозицій, то в БРАСС слід суворо дотримуватися вимог цих правил.

9. ПОЖЕРТВУВАННЯ / СПОНСОРСТВО

Всі пожертви, а також спонсорські внески, повинні відповідати вимогам закону та правилам внутрішнього розпорядку клініки «БРАСС».

Клініка «БРАСС» не робить жодних пожертв, які можуть завдати шкоди репутації «БРАСС» – політичним організаціям, партіям, окремим політикам чи іншим установам.

Клініка «БРАСС» робить пожертви лише на добровільній основі та без очікування розгляду. Ми слідуємо всім законним вимогам щодо пожертвувань, їх документального оформлення, а також до сплати податків за них.

10. УНИКНЕННЯ КОНФЛІКТІВ МІЖ ПРИВАТНИМИ ТА ДІЛОВИМИ ІНТЕРЕСАМИ

Бізнес завжди є пріоритетним в інтересах.

Кожен працівник є відданий інтересам компанії. Існують ситуації, коли особисті чи власні фінансові інтереси співробітника чи пов’язаних із ним осіб стикаються з інтересами компанії «БРАСС». Укладення контрактів та забезпечення замовлень для компанії є виключним приорітетом при прийнятті рішень щодо дій в ситуаціях конфлікту інтересів.

11. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

Для захисту від зловживань конфіденційні та пов’язані з пацієнтом дані не призначені для передачі третім сторонам та не можуть передаватися жодним чином.

При роботі з персональною інформацією кожен працівник, пацієнт, замовник та ділові партнери повинні бути захищені від порушення його особистих прав.

Персональні дані можуть збиратися, оброблятися та використовуватись лише наскільки це потрібно в межах законів та положень.

Усі закони та положення про захист персональних даних повинні строго дотримуватися.

12. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ / ПОВОДЖЕННЯ З КОМЕРЦІЙНОЮ ТАЄМНИЦЕЮ

Кожен працівник є відповідальним за конфіденційність в питаннях щодо комерційної таємниці клініки «БРАСС», а також щодо інформації про пацієнтів.

Конфіденційною вважається вся інформація, яка позначена або прийнята нами як така, що не є загальнодоступною і не повинна бути оприлюднена.

Конфіденційна інформація про компанію не дозволяється розголошуватися стороннім особам та не залученим працівникам, а є відомою лише працівникам компанії. Кожен працівник відповідально ставиться до комерційних таємниць і не може ними користуватися для забезпечення собі чи іншим економічних переваг.

Вся конфіденційна інформація не дозволена для доступу третім сторонам. Крім того, всередині компанії слід подбати про те, щоб ця інформація була надана лише працівникам. Співробітники можуть використовувати таку інформацію в своїй роботі.

13. МАЙНО КОМПАНІЇ

Власність компанії повинна бути захищена від втрат, пошкоджень та крадіжок. До власності компанії належать не лише майнові, але й нематеріальні права (інтелектуальна власність / програмне забезпечення).

Кожен працівник несе відповідальність за охорону майна компанії.

Майно компанії та інші активи компанії повинні використовуватися виключно для цілей бізнесу.

Використання для інших, особливо особистих, незаконних або неприйнятних інших цілей, не допускається.

При використанні ресурсів клініки «БРАСС» (наприклад, телефон, ПК, Інтернет) слід керуватися внутрішніми інструкціями (робочими та посадовими інструкціями).

14. ФІНАНСОВІ ЗВІТИ

Правила прозорості та коректності вимагають, щоб будь-яка документація, включаючи рахунки та фінансові документи були правильними та щоб відповідні дані були надані своєчасно та відповідали юридичним та фактичним умовам. Особливо це стосується бухгалтерського та управлінського обліку та інших звітів про розвиток бізнесу чи фінансовий стан компанії.

15. СПІЛКУВАННЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ВІД ІМЕНІ КЛІНІКИ «БРАСС»

Офіційні заяви та комунікації з громадськістю (в тому числі використовуючи соцмережі) від імені клініки «БРАСС» здійснюються лише директором компанії «БРАСС» або особами, які мають чітке доручення, або уповноваженими ними особами.

Іншим працівникам заборонено самостійно відповідати на запитання від імені клініки «БРАСС» або видавати інформацію як офіційну.

16. ЗБЕРЕЖЕННЯ РЕСУРСІВ / ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Ми розглядаємо це як частину нашої відповідальності, ми дбаємо про охорону природнього середовища і дбайливо використовуємо ресурси.

«БРАСС» бере на себе відповідальність за охорону навколишнього природного середовища та досягнення цілей сталого розвитку.

Для всіх працівників є обов’язковим у своїх діях та рішеннях максимально враховувати вплив на навколишнє середовище, та можливу шкоду, якої слід уникати.

17. ПРАВИЛА ДОТРИМАННЯ КОДЕКСУ ПОВЕДІНКИ У ДІЛОВОМУ ЖИТТІ

Правила Кодексу поведінки можуть бути такими, що стосуються не лише робочого часу.

Різноманітність ділової діяльності працівників клініки «БРАСС» не регулює це всеохоплююче. Тому всі співробітники повинні відповідати на такі запитання щодо власної поведінки у щоденному розпорядку бізнесу:

 • Чи є законними та етично правильними рішення та відповідні дії?
 • Чи відповідає поведінка принципам та внутрішнім рекомендаціям клініки «БРАСС»?
 • Чи є дія вільною від особистих інтересів, які суперечать інтересам компанії?
 • Як оцінюється поведінка на публіці? (наприклад, якщо хтось з преси спостерігає за цим)?
 • Чи можуть наслідки поведінки завдати шкоди компанії «БРАСС» чи її працівникам?

Усі працівники повинні усвідомлювати, що вони шкодять самі собі, а також клініці «БРАСС», якщо вони діють протизаконно чи проти правил внутрішньої політики.

Також короткострокові економічні успіхи не виправдовують порушення довгострокових корпоративних принципів.

18. ВПРОВАДЖЕННЯ / ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОРУШЕННЯ

Кожен працівник несе відповідальність за дотримання правил, викладених у цьому Кодексі правил поведінки.

Кожен працівник повинен бути знайомий зі змістом Кодексу поведінки та дотримуватися діючих правил.

За своєю поведінкою керівники є моделлю для для всіх працівників. З іншого боку, працівники можуть та повинні звертатися до керівника, якщо вони сумнівається у застосуванні правил Кодексу поведінки.

Керівництво разом з кожним співробітником відповідають за контроль за дотриманням норм та Кодексу поведінки клініки «БРАСС».

Якщо котрийсь працівник серйозно порушив правила Кодексу поведінки, кожен інший працівник, якому стало відомо про це, повинен негайно повідомити директора. Всі такі повідомлення є суворо конфіденційного характеру. Конфіденційність визначається відповідними організаційними та технічними заходами. Генеральний директор також несе відповідальність за нерозголошення анонімності особи, яка повідомила про факт зловживання чи порушення, та зобов’язаний забезпечити цю анонімність.

Інтереси порушника (потенційного) щодо захисту його особистих прав повинні дотримуватися. Інформація повинна давати можливість керівництву клініки «БРАСС», в інтересах працівників, пацієнтів, клієнтів та ділових партнерів, вчасно реагувати на це та вживати засобів захисту.

Така інформація може бути використана співробітниками та кервіництвом, для допомоги компанії «БРАСС» і в майбутньому, оскільки це сприятиме репутації ціліснісного та надійного партнера (медичного закладу).

19. ЦІННОСТІ, ЯКІ ПРОГОЛОШУЮТЬСЯ ПУБЛІЧНО

Кожен працівник погоджується з поданими далі формулюваннями цінностей та принципів роботи компанії. Ці принципи були сформульовані на загальних зборах колективу у 2019 році та в них враховані побажання всіх, хто хотів сформулювати їх як основні засади нашої праці. Кожен на своєму місці несе відповідальність за дотриманням принципів, поданих далі.

Наша місія

– давати можливість людям, які хочуть виглядати та почувати себе молодими – отримувати безпечні медичні послуги від команди професіоналів з використанням новітнього світового досвіду та технологій.

Наше бачення

– (загальне): заклад, який здійснює комплексні складні роботи щодо усунення недоліків зовнішності, використовуючи передовий світовий досвід та взаємодію медичних фахівців різних спеціальностей, а також ділиться своїм досвідом з колегами.

– (щодо співробітників): наша клініка – це місце, яке надає можливість молодим лікарям працювати і постійно навчатися, а також ділитися досвідом з іншими лікарями.

– (щодо асортименту послуг): взаємодія фахівців різних спеціальностей дає нам можливість комплексно працювати на тим, щоб клієнт почував себе молодим та здоровим.

– (щодо партнерів): ми працюємо і готові працювати з іншими медичними та не медичними установами, в основу яких покладено спільні цінності і сумісна з нашою мета.

– (щодо рівня цін): ми з розумінням ставимося до економічного становища в нашій країні, тому пропонуємо пільгові умови надання послуг тим, хто цього потребує.

– (щодо результатів): ми завжди працюємо на результат. Наш основний принцип – надати людині послугу з тими результатами, які максимально відповідають потребам пацієнта.

Наші цінності

– здоров’я та безпека пацієнта та лікаря;

– якість – право на існування на ринку має тільки та медична установа, яка надає професійні медичні послуги;

– різноманітність – ми розуміємо, що одну і ту ж проблему можна вирішити різними способами. Серед різних варіантів ми обираємо той, який найкраще підходить в кожній конкретній ситуації;

– ентузіазм – кожна процедура виконується з любов’ю, в неї вкладається душа. Кожна процедура робиться так, ніби самому собі;

– співпраця – обговорення проблем колегіально;

– відповідальність – ми колектив, в якому кожен з нас несе відповідальність і за свої особисті дії, і за дії всієї організації;

– особисті якості – завжди залишатися людиною.

Наші принципи роботи на ринку

 • не нашкодити пацієнту;
 • не нашкодити оточенню;
 • принцип нерозголошення інформації про пацієнтів;
 • в “БРАСС” не рекомендують “зайвих” (часто дорогих) процедур чи аналізів – наше завдання допомогти пацієнту, а не отримати максимум грошей;
 • працювати грамотно, ефективно, наполегливо;
 • завжди мати власну думку;
 • бути самокритичним;
 • не опускати рук при появі труднощів;
 • постійно навчатися чомусь новому;
 • співпрацювати з іншими установами;
 • не боятися відповідальності;
 • слідкувати за ринком медичних послуг;
 • реагувати на будь-які зміни на ринку, бути постійно готовим до змін.

Наші принципи роботи в компанії

 • нести відповідальність за свої дії або бездіяльність;
 • набиратись досвіду для розуміння того, що працює, а що – ні;
 • постійно прагнути вдосконалення вмінь та знань;
 • з повагою і розумінням ставитись як до своїх колег, так і до пацієнтів;
 • прагнути до того, щоб у місті Івано-Франківськ та за його межами про нас знали та впізнавали якомога більше людей;
 • ми – команда, а отже повинні підтримувати один одного – тільки тоді ми досягнемо успіху.

Цілі сталого розвитку

Розуміючи свою роль як інноваційної та соціально-відповідальної компанії, яка прагне посилювати інтеграцію в економічну систему нашого міста, регіону, України, Європи та Світу вцілому, як компанії, яка хоче діяти відповідально перед своїм оточенням, ми свідомо вибираємо курс на наближення наших цілей до Цілей сталого розвитку (англ. Sustainable Development Goals).

Сталий розвиток (англ. Sustainable development) – загальна концепція стосовно необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі.  Це розвиток, який задовольняє потреби нинішнього покоління без шкоди для можливості майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби. «Цілі сталого розвитку» (відомі також як Глобальні цілі) ухвалені на Саміті ООН зі сталого розвитку. Ухвалені на період від 2015 до 2030 року і нараховують 17 Глобальних цілей.